Faglige afrapporteringer

Den faglige afrapportering er fondens dokumentation for hvilke projektaktiviteter, der er udført i projektet.

Den faglige afrapportering danner grundlaget for fondens egne beskrivelser af gennemførte projekter, der offentliggøres her på hjemmesiden og sendes til Landbrugsstyrelsen. De faglige afrapporteringer fra 2018 og frem offentliggøres her på siden. Kontakt sekretariatet hvis du ønsker faglige afrapporteringer fra tidligere.