Om fonden

Kartoffelafgiftsfondens formål er at styrke kartoffelbranchens udvikling og konkurrenceevne.

Fonden blev stiftet med henblik på at sikre en stabil fremtidig finansiering af aktiviteter, der støtter dette formål, og som med fordel kan løftes i fællesskab. Fonden er således en videreføring af andelsbevægelsens grundtanke, som er bredt anerkendt som en effektiv metode til at sikre finansiering af fælles aktiviteter. Fonden tilvejebringer sine midler gennem opkrævning af en afgift ved salg af kartofler.