Bevillingsoversigter

For nogle af de støttede projekter har fonden tilknyttet et krav om, at tilskudsmodtager på egen hjemmeside skal oplyse om projektet.

For nogle af de støttede projekter har fonden tilknyttet et krav om, at tilskudsmodtager på egen hjemmeside skal oplyse om projektets hovedindhold og formål samt angive, hvornår resultatet af projektet vil foreligge. I bevillingsoversigterne til venstre er der linket til projekterne.