Om Fonden

Kartoffelafgiftsfonden er en af de 11 produktionsafgiftsfonde inden for dansk landbrug, som på grundlag af landbrugsstøtteloven opkræver en afgift pr. produceret enhed. Fondens formål er at styrke kartoffelerhvervets udvikling og konkurrenceevne.

Spørgsmål undervejs i projektet

Som udgangspunkt er man som ansøger forpligtet til at udføre de aktiviteter og følge den tidsplan, der er angivet i ansøgningen, hvis tilskuddet skal udbetales. Men undervejs i projektet kan man komme i situationer, hvor dele af projektet må udskydes, hvor der bliver behov for andre aktiviteter end dem, der er angivet i ansøgningen, eller hvor forudsætningerne for projektet i øvrigt ændrer sig, eksempelvis som følge af forhold hos eksterne leverandører.


Ekstra ansøningsrunde for 2017

Den ekstra ansøgningsrunde for 2017 har ansøgningsfrist d. 23. februar 2017, kl. 12. Du kan finde yderligere oplysninger her.