Om Fonden

Kartoffelafgiftsfonden er en af de 11 produktionsafgiftsfonde inden for dansk landbrug, som på grundlag af landbrugsstøtteloven opkræver en afgift pr. produceret enhed. Fondens formål er at styrke kartoffelerhvervets udvikling og konkurrenceevne.

Næste ansøgningsrunde

Næste ansøgningsrunde gennemføres i februar 2016 for tilskudsåret 2016. Ansøgningsfristen for tilskudsåret 2016 offentliggøres ultimo december 2015.

Spørgsmål undervejs i projektet

Som udgangspunkt er man som ansøger forpligtet til at udføre de aktiviteter og følge den tidsplan, der er angivet i ansøgningen, hvis tilskuddet skal udbetales. Men undervejs i projektet kan man komme i situationer, hvor dele af projektet må udskydes, hvor der bliver behov for andre aktiviteter end dem, der er angivet i ansøgningen, eller hvor forudsætningerne for projektet i øvrigt ændrer sig, eksempelvis som følge af forhold hos eksterne leverandører.


Næste ansøningsrunde

Du kan finde oplysninger om kommende ansøgningsrunder her.